3. A pszichopata 13 alapvető tulajdonsága

                 3 teljesülése esetén nyilvánítanak valakit pszichopatának a magyar bírósági gyakorlat szerint

                                                           "Belül üres, lelketlen, érzéketlen, hidegvérű ragadozók."

                                                              (a példák konkrét  megfigyelések eredményei)

 A pszichopaták gyakran megnyerő modorú – de mindig életveszélyes– egyének, racionálisak és tudatában vannak, mit miért tesznek, magatartásuk szabadon gyakorolt választás eredménye!

A pszichopata olyan, mint egy csecsemő, aki a saját szükségleteibe mélyedve hevesen követeli az azonnali kielégülést. A vágyain nem változtat, mások szükségleteit pedig semmibe veszi.

Jellemzőik:

  1. Simulékonyság, felszínes vonzerő, felületes báj, amit a saját céljai elérése érdekében fel is használ.(bájgúnár, mindenkinek udvarol, minden nővel kéjeleg, felkészül az áldozatból, kikérdezi mit szeret, mit nem, először azt csinálja, amit szeret, később majd azzal kínozza, ami a gyengesége; saját magát mint keresett árucikket, ajándékot prezentálja a másik félnek, de a bűbáj csak maszk, eszköz, hogy elérje a célját, a totális kontrollt)

  2. Gyenge ítélőképesség és a saját hibáiból való tanulás hiánya (pl. egy társfüggő szatírt  a partnerei számtalanszor otthagynak a non-stop nőzései, csalásai miatt, de ebből nem tanul. Megszállottan keresi az új ingereket, elveszítve így az összes tartós kapcsolatát, amit szintén megszállottan igyekszik pótolni, mert egyedül életképtelen, így lesz belőle kapcsolatszédelgő)

  3. Öngyilkossági szándékok, bár ritka megvalósítással (-)

  4. A lelkiismeret, megbánás, a bűntudat és a szégyenérzet teljes hiánya, a viselkedését nem korlátozza ezek visszatartó ereje  (pl. ha kritika éri a bántó, megalázó viselkedését, akkor hirtelen kizárja a külvilágot,  „nem akarok veszekedni” felkiáltással kivonul a történésből, a helyzetért az áldozatot okolva.  Az aberrált viselkedést rendben lévőnek tartja, nem szégyelli, ha rászólnak, hogy ne kukkolja, ne fényképezze  kéjesen a  kislányok meztelen testrészeit, nem érti, miért ne tehetné azt, amihez kedve van) A megbánás és a bűntudat hiánya azzal a  figyelemreméltó képességgel párosul, ahogy magatartásukat racionalizálják és lerázzák magukról a felelősséget azokért a cselekedetekért, amelyek megütközést, csalódást keltenek azokban, akik a  szabályokat betartották. Kész kifogásaik vannak a magatartásukra, esetleg tagadják a dolog megtörténtét. Ha néha beismerik is tettüket, azokat jelentősen lekicsinylik, tagadják a másokat ért következményeket, magukat tekintik a valódi áldozatnak...

                                             

  5. A szociális normák szándékos megszegése (pl. kapcsolatszédelgés, kitartottság, parazita életmód - mások gátlástalan kihasználása a lételeme és ezt nem is szégyelli, a hazudozás, átverés természetes kedvtelés a számára) Tevékenysége nem egyéb, mint a másik ember kárára történő önös vágykielégítés. 

  6. Személytelen, unalmas szexuális élet. Rendszeresen létesít alkalmi, személytelen, alantas szexuális kapcsolatokat. A testi kapcsolata öncélú, gépies, érzések nélkül végzett testgyakorlat, a partner bárki lehet - mint a kutyáknál pl. ; ez a legfontosabb szükséglete, csak ekörül forognak a gondolatai, ez tölti be egész tudatát; ezzel jutalmazza magát  -, ez az egyedüli sikerforrása, egyéb céljai nincsenek; párkapcsolatban is kényszeresen keresi az újabb és újabb partnereket, mivel sosem érez megelégedettséget; a szexuális élete kontrollálhatatlanná válik. Sérült személyisége miatt képtelen igazi intimitás és kötődés megélésére. ( pl. az előjáték számára szükségtelen, ami az intimitás hiányára vall, és az érzelmek elutasítását jelenti) 

  7. Okszerűtlen gondolkozás ( pl.  nem köti össze az elmagányosodását az antiszociális viselkedésével)

  8. Az empátia, a szeretet előfeltételének teljes hiánya, azaz a másik személlyel történő mentális és érzelmi azonosulásra való képtelenség. Képtelen a mások által átélt fájdalommal, szenvedéssel törődni, nem képes másokkal meleg érzelmi kapcsolatot teremteni (pl. ha véletlenül őt hagyják el, akkor őszintén azt kívánja, hogy a riválisa haljon meg, hogy visszakerülhessen a kényelmes pozíciójába; a saját gyerekeit is alattvalóként kezeli, őket is szenvtelenül felhasználja beteges szükségleteihez; akikre már nincs szüksége, mert már nincs haszna belőlük, azokat szenvtelenül likvidálja, senkit nem sajnál eldobni, kivéve a tárgyait, azokhoz ragaszkodik; a legközelebbi családtagjainak a halála sem rendíti meg, elmondása szerint ilyenkor sem érez semmit)

  9. Az idegeskedés hiánya (pl. bármit megtehet következmény nélkül és meg is tesz,  semmilyen külső elvárás nem érdekli, semmi nem hat rá, semmi nem jut el a tudatáig, üres belül, lelketlen, érzéketlen, nem ismeri a félelem érzését sem; bárkit megbánt, megaláz mosolyogva; hűvös távolságtartó kimért nyugalmát csak az uralt személy szabadulási akciója rengeti meg,  ez olyan mérvű csapás a számára, ami fizikai elváltozást is okoz nála - elvörösdödés, könnyek) 

                                     

                                                 Amikor a többiek lelket kapnak, a pszichopata kimarad.

  10. Az őszinteség hiánya, a beteges hazudozás, megtévesztés, a manipuláció természetes adottságaik.Úgy tűnik, a hazudozását nem motiválja más, mint az átverés öröme. Büszke arra, hogy tud hazudni.(gyerekes hazugságokat gyárt, ha rajtakapják a kétes ügyletein, pl. miközben  hosszasan figyel, követ egy nőt a párja jelenlétében és ezért számon kérik, akkor azonnal hazudik valami ostobaságot, pl. hogy nem is tudja arra fordítani a fejét..., direkt mond hihetetlen magyarázatot, ezzel is jelezve, mennyire nem érdekeli a másik és örül, ha csalódást okozhat neki ) Sokat hazudnak, de nem annyira ügyes hazudozók, mint amilyennek beállítják őket. Beszédük tele van következetlen és egymásnak ellentmondó jelentésekkel. Mentális szókirakó játékot játszanak, de néha ügyetlenül játsszák, mert nem képesek a darabkákat összefüggő egésszé integrálni, igazságvonaluk - ami mentén gyártják a hazugságaikat - a legjobb esetben is szakadozott és hézagos. Nem válaszolnak a hozzájuk intézett kérdésre, vagy nem a kérdésre válaszolnak.  Hajlamosak oda nem tartozó dolgokról beszélni. A beszédükben előforduló furcsaságok gyakran kitapinthatatlanok a felszínes megfigyelő számára, és könnyen keltenek jó benyomást. Nem az téveszt meg bennünket, amit mondanak, hanem az, ahogy mondják és azok az érzelmi húrok, amelyeket megpendítenek, miközben mondják.

Az alapvető különbség, ami egy pszichopatát elválaszt minden más lénytől: a másik szenvedésének beteges, függőségszerű élvezete minden ok, sérelem vagy előtörténet nélkül.

                                                                   

  Ilyen látványtól egy szatiromán pszichopata az eszét veszti, kutyaként követi a kislányokat, nőket, képzelegve közben. (elmondása szerint)

  11.  Kóros egoizmus - saját maga nagyra értékelése ( pl. a passzív tudását előnyként elismertetve próbál fölénk kerülni lenyomva ezzel az önbecsülésünket, miközben ő a legalapvetőbb viselkedési szabályokkal sincs tisztában, amit már egy 2-3 éves  gyermektől is el lehet várni; az ágyban nyújtott nulla figyelmességét észre sem veszi, ellenben a saját öncélú aktivitásáért dicsértet vár; beképzelten reklámozza sármosnak vélt külsejét, sosem öregedő idiotisztikus arcára végtelenül hiú, mindenki más öregecskedő körülötte, kivéve őt...) Az embereket alig tekinti többnek, mint a vágyai kielégítéséhez szükséges használati tárgyaknak. A gyengék és kiszolgáltatottak, akiket gúnyol, semmint szán –a kedvenc célpontjai. Aki gyenge, az egyben balek is, vagyis olyan, akit ki kell zsákmányolni. Tudja a szabályokat, de csak azokat tartja be, amelyekhez kedve van, tekintet nélkül a másokat érintő következményekre.

  12. Megbízhatatlanság (pl. mindent megígér, de utólag semmit nem tart be, monogámiát elvárni tőle dőreség, napok alatt ráun bárkire, párkapcsolatban is folyamatosan ismerkedik; a saját álláspontját később az ellenkezőjére változtatja, a tetteit utólag letagadja bármilyen terhelő bizonyíték ellenére) Nála a monogámia azt jelenti, hogy foggal-körömmel ragaszkodik ahhoz az egy, elszigetelt, pszichésen megdolgozott emberhez, aki "neveli", eltartja, aki fölött uralkodik, akit manipulál azzal, hogy nélkülözhetetlennek állítja be magát, akit sakkban tart azért, hogy legyen valaki, aki a szükségleteit alázatosan és magától értetődően biztosítja.  Mindeközben ő éli világát, flörtöl, csábít, kéjeleg, minden alkalmat kihasznál, hogy a "sikerességét" bizonyítsa a külvilág felé.

  13. Felületesség (pl. a tudását kicsit megkapirgálva kiderül, hogy csak bemagolt, meddő ismeretanyag; El tudja ismételni a szavakat, és könnyedén rávágja, hogy érti, és semmilyen módon nem képes ráébredni, hogy nem érti. (az életben képtelen egyedül helytállni, mindig másra szorul) 

 Bónuszok:

  14. Manipuláció ( ravasz, alattomos kombinátor, pl. jó szatírhoz méltóan egy pillanat alatt felméri a terepet, hol helyezkednek el nők, milyen irányú a mozgásuk, hogyan fogja őket követni, szemmel tartani és ennek megfelelően helyezkedik, manipulálja partnerét, úgy irányítja a figyelmét kirakatra, erre-arra, hogy közben ő szabadon figyelhesse a kiszemeltet. Kiszemelt pedig mindig lesz, mert kényszeresen keresi őket, az alkalmat a becserkészésre, a csábításra, a betegesen áhított sikerélményre, a sikeres férfi érzésének kényszeres megerősítésére bárki által. Azt sem bánja, ha lebukik közben, a késztetés az állatias ösztöneinek kiélésére erősebb, mint bármilyen elvárás. Ha tudja, hogy a partnernek ez a viselkedés rossz érzést okoz, akkor úgy tesz, mintha igyekezne titokban hódítani, de közben tesz róla, hogy a partnere ezt mégis érzékelje. Ha mégsem venné észre a partner, vagy nem reagál a gonoszkodásra, akkor egyszerűen elmondja, de nem hagyja, hogy ne sikerüljön a rombolása. Egy akciójával 2 legyet üt egycsapásra: a saját sikere miatti örömét tetézi a társának okozott fájdalommal és ezt az akciót képes ezerszer ismételni. Valóban kegyetlenkedő szadista, nem lehet rá enyhébb jelzőt találni.)

A technikája: a messziről kiszemelt alanyt addig nézi intenzíven, nagyon komoly, merev, erősen fókuszáló tekintettel, amíg az észre nem veszi és vissza nem néz érdeklődve. Ha a kiszemelt azonnal veszi az adást, akkor a kapcsolat egy fél pillanat alatt is létrejöhet, nincs szükség a hosszas bámulásra. Ezután már az ő húzd meg-ereszd meg játszmája jön: az átható, vágyakozó, kéjes tekintettel meglasszózott áldozatot már nem engedi el, bevárja, szemmel tartja, rápillantgat, majd a felkeltett érdeklődés után már nem figyeli intenztíven. Tudja, hogy a kiszemelt közeledni fog magától is. Végül gyorsan berepül az áldozat a bűvkörébe, mint éjjeli moly a lámpafénybe.  Úgy kerülnek a nők az ölébe, hogy látszólag nem tesz érte semmit. A védekező szöveg: „hiszen egy szót sem beszéltem vele, nem tehetek róla, hogy ennyire akarnak a nők”.  Valóban, a nők egy nagyon vonzó, intenzív, izgalmasnak képzelt, titokzatos hívogatásnak engedve eszüket vesztve vetődnek rá. Aztán jön a hidegzuhany, amikor az addig  csábos hódítót dolga végeztével azonnal másik inger kezdi vonzani, mert fékevesztett módon, mániákusan hajszolja a "mennyiségi sikert". Az előző pillanatban még körülrajongott nők hirelen a porban találják magukat. Mint halott lepkék tömege a lámpa alatt. A pszichopata viszont nem lesz elégedett, hiába tobzódik a lehetőségekben. Folytatja az ámokfutást. 

(A párját gyakran éri az a vád, hogy túlzottan féltékeny, még azt sem tolerálja, ha a férfi megnéz egy nőt az utcán..., pedig egyáltalán nem erről van szó. Ez megint csak a pszichopata alázás elbagatellizálása. A pszichopata nőmániás válogatás nélkül minden egyes nőt intenzíven bámul, kéjesen mustrál, flörtöl gátlástalanul, fékezhetetlenül, kontrollálatlan módon. Kinézetre, korra való tekintet nélkül mindig mindenkire ráizgul. Lehet kislány vagy éppen öregasszony, mindegy csak nő legyen. Neki az összes nőnemű szexuális préda és mindre igényt is tart. Ilyen állati ösztöntől vezérelt viselkedést nem sok nő tolerál hosszútávon és ennek oka nem a féltékenység, hanem az emberszámba vétel hiánya. Olyan érzés, mintha kutyával lenne az ember, akinek ösztönösen minden szuka felkelti a figyelmét, akit minden szuka látványa párzásra késztet ezért eszét vesztve követi őket. Egy ilyen "ember" párkapcsolatra teljes mértékben alkalmatlan.) 

A magyarázat:  az agyi jutalmazó funkciók fokozott mértéke a környezeti ingereket válogatás nélkül vonzóvá teszi a számukra, s ez magyarázhatja csábíthatóságukat, kísértéssel szembeni ellenállásuk hiányát.

                                            

A kéjsóvár faun (szatír) mesterien méri föl a környezetét és vonzza be a következő kiszemeltet. Méltó párja a najád (nimfa), szeretkeznek (ők inkább közösülnek) éjjel-nappal, fűvel-fával, emberrel-állattal, válogatás nélkül, mániákusan. Egyedüli öröm(jutalom)forrásuk a kéjérzés, amit megszállottan keresnek. Ez ma is sok emberre jellemző viselkedés. (Érdekes, hogy a faun lábai nem működnek a szokásos módon, talán a lábuk béna lehetett, az álló helyzetben hátrafeszülő térd és a járás közben jellegzetesen földhöz csapódó láb hasonlít egy patás állat járásához. Van olyan betegség, ami testi-lelki bénaságot  okoz és hasonló emberformát eredményez. Őket jelenítenék meg a pszichopata faunok? Akiknek a viselkedése abban a korban sem felelt meg az elfogadott emberi normáknak, ezért félistennek (találóbb lenne a félördög) gondolták őket?...akár így is lehet

  15. Felszínes érzelmek az izgalom iránti szükséglet. Nem képesek a különböző érzelmi állapotok finomságainak leírására. Például a szerelmet a szexuális vággyal, a szomorúságot a frusztrációval, a haragot az ingerlékenységgel azonosítják.( nem tudja, hogy szerették-e a szülei egyáltalán, hogy szeretett-e ő valakit valaha; megtanulta, hogy mondani kell a párjának, hogy szereti, de ott árt neki, ahol tud; eredményeire irigy, folyamatosan degradálja értékeit; a kapcsolataiban nincs rangsor, mindenki egyformán értéktelen; művi viselkedése előbb-utóbb feltűnik pl. feladat jelleggel simogat, mert azt tudja, hogy ezt kell tennie, de a simogatásból hiányzik az érzés, az odaadás; a szeretetét hangoztatja, de semmilyen érzelmi megnyilvánulása nincs, ami ezt bizonyítaná; egyedüli örömforrása kizárólag csak a kéjérzés, amit a szexuális kielégülés, a másikon való uralkodás érzése vált ki) 

  16. Tekintet hiánya ( szemébe nézve csak kongó üresség néz vissza ránk, nem sugárzik belőle semmilyen érzelem, szenvtelen, hideg, és folyamatosan fókuszált a tekintete;  sosem fog meleg, szeretetteljes tekintettel ránk nézni, mindent - a nézést is - megtanult séma szerint csinál, utánoz a cél elérése érdekében, pl. azért hogy elnyerje mások bizalmát, vagy bocsánatát; a megtanult sémát nem tudja minden helyzetben alkalmazni, olykor tragikomikus, mennyire melléfog és mennyire a helyzethez nem illő arcot vág; a mosolyát is érdemes fűrkészni, jellegzetes lárva mosoly, csak a szája mosolyog - álarc szerűen, állandóan -, a szeme nem)

             

  17. Igény az új ingerekre, izgalomra, hajlam az unalomra. Pusztán az izgalom miatt keresi a veszélyt. Csak a pillanattal törődik, nem köteleződik el sem emberek, sem ügyek mellett, ami kiszámíthatatlanná, gondatlanná és megbízhatatlanná teszi.(neki semmi és senki nem elég, pl. megszállottan flörtöl kritika nélkül mindenkivel; gyorsan megun mindenkit,  ezért állandóan keresi a következő  ingerforrást; ha egyedül van az otthonában nem csinál semmi értelmeset, a tárgyait rendezgeti innen-oda, onnan-ide, de leginkább unatkozik,  semmi nem tudja hosszan lekötni a figyelmét; kell neki egy társ, aki által  tud létezni - mint egy csecsemő-, mert egyedül nem tud mit kezdeni magával, üresnek érzi magát. Mindig meg kell neki mondani, hogy mit csináljon;  nagyon szeret szerepelni, tetszelegni, élvezi, ha körülrajongják, illetve ez elvárás a részéről)

  18. Felelősségérzet hiánya saját tetteiért (pl. a kapcsolatszédelgést az önös érdekeivel magyarázza és teljesen helyénvalónak tartja; úgy dob el bárkit, mint egy használt papír zsebkendőt , bármilyen érzelmi helyzetbe is kerüljön ezáltal az elhagyott fél, ez őt nem hatja meg;) Kijelentései gyakran felfedik, hogy meggyőződése szerint a világ azokból áll, akik adnak és azokból, aki elvesznek, ragadozókból és prédákból, aki pedig nem használja ki mások gyengéit, az bolond. Ráadásul kitűnő érzékkel találja meg ezeket a gyengéket, és él vissza velük.


  19. Hosszútávú tervek hiánya. Egyi napról a másikra él, terveit gyakran változtatja. Szinte egyáltalán nem gondol a jövőre, és még kevésbé aggódik miatta. Általában az sem izgatja a pszichopatákat túlzottan, hogy milyen keveset kezdtek eddigi életükkel.

  20. Önző, számító, mindent elvesz, semmit nem ad (pl. új kapcsolatnál azonnal beköltözik, nem fizet semmiért,  feléli a készleteket, semmivel nem járul hozzá a közös léthet; neki sosem lesz bank kölcsöne, az igényeit mások lehetőségeihez igazítja; tőle önzetlenül ajándékot nem lehet kapni)

  21. Elkülönít, izolál, elszigetel másoktól (pl.társaságban, utcán, családban rendre olyan megalázó módon viselkedik, hogy nem lesz kedve az embernek kimozdulni vele sehová; szűk környezetében folyamatosan feszült, idegesitő hangulatot tart fönt - pl. ha jókedvű beszélgetésbe csöppen, akkor  akár fizikailag is közbelép, hogy megakadályozza a kontaktust, elkezd másról beszélni, berekesztve ezzel a diskurzust, de a csendespihenőt sem viseli el, ilyenkor is rombol, bármilyen idegesítő zajkeltést bevet, hogy véget vessen a nyugalomnak. Az ártatlannak tűnő mondatainak, megjegyzéseinek, témáinak kizárólag a  feszültség folyamatos fenntartása a célja.  Szétzúz minden harmóniát, azonnal támadásba lendül, ha a környezete jól érzi magát. Megoszt és uralkodik a szemétdombján.

A külvilág erről az oldaláról semmit nem sejt,  jókedvű, udvarias, okos, odaadó embernek ismerik. Hitetlenkedve hallanák a horror énjéről szóló történetet, amit csak az áldozat ismer.  Egyet lehet tenni az ilyenekkel, el kell kerülni őket! Föl kell vállalni, hogy rajtunk kivül senki nem fogja megérteni a lépésünket és azt is, ha ezzel a családi "összhang" megbontása miatt minket tesznek felelőssé.  Az idő minket fog igazolni. Pszichopatáktól megszabadulni  csak erős személyiséggel lehet.

  22. Ellenőrzése alá von ( gondoskodónak mutatkozik, ami valójában ellenőrzés; minden percünkre igényt tart, a lehető legtöbb időt velünk akarja tölteni, így eléri, hogy beszűküljön az érdeklődési körünk, csak ő maradjon a figyelemünk középpontjában, mindenki mással szűnjön meg a kapcsolatunk;  ha úgy érzi nem tudja 100 %-ban irányítani az életünket - pl. ellentmondunk neki, barátkozunk -, nárcisztikus dührohammal - hisztivel - reagál, mert fél, hogy egyedül marad. Ez az egy dolog az, amitől retteg. Megsemmisül, ha nem talál magának táplálékforrást, kiszipolyozható gazdaállatot, ezért a meglévőt minden eszközzel igyekszik magához láncolni, pl. függőség - anyagi, pszichés, stb. - fenntartásával. )

  23. Féltékeny (számára minden új ismerős veszélyes, mert minden nélküle eltöltött perc gyengíti a partner fölött gyakorolt ellenörző, irányító pozícióját; a külső kontroll által segítséget kaphat az áldozat, ami ellenjavalt  a pszichopata szemszögéből nézve, mivel ez alapjaiban rendítheti meg a biztonságérzését; az új ismerősök rámutathatnak a  gyengeségeire, ezért barátai sincsenek; ignorál minden lényegretörő beszélgetést,  kizárólag felületes, semmitmondó diskurzusra hajlandó)

  24.  Mindig az életünkben van, de mi sosem vagyunk az ővében ( a másik élete nyitott könyv a számára, addig mesterkedik, amíg gúzsba nem köti az embert, hogy moccani se lehessen nélküle, miközben az ő élete privát és titkos marad)

                                                  

                                                                                                                                                                                                                                            

Nehéz az eszmélés, ha ráismerünk a gyermekünkre, férjünkre, szüleinkre, szerelmünkre, rokonunkra, barátunkra, bárkire akit szeretünk, de jobb tisztán látni, mint tehetetlenül vergődni a hálójukban.

Forrás:

Robert. D. Hare: Kímélet nélkül 

- folyt.köv. -

1. Hétköznapi pszichopaták a1-hetkoznapi-pszichopatak/

2. A pszichopaták agya eltér a normálistól cms.mentalhigiene.webnode.hu/a2-a-pszichopatak-agya-elter-a-normalistol/

4. Vége a játszmának - pszichopaták elleni stratégia a4-vege-a-jateknak-pszichopatak-elleni-strategia/

5. Lélekevők, avagy „Gyümölcséről ismerszik meg a fa.”cms.mentalhigiene.webnode.hu/a5-lelekevok-avagy-gyumolcserol-ismerszik-meg-a-fa-/

 6. Fehérgallér - A hatalmi manipuláció tízparancsolata cms.mentalhigiene.webnode.hu/a6-fehergaller/

7. Autista - pszichopata

8. Pszichopata (éretlen személyiség) párkapcsolata

9. Pszichopata szülő

10. Pszichopata gyerek